Donderdag 17 en vrijdag 18 april 2014 zal beheerder TMVW onze atletiekpiste laten reinigen. Dit heeft voornamelijk invloed op het gebruik van de "halve maan".

Op de halve maan – het gedeelte voorzien voor hoogspringen en speerwerpen – zal een product gebruikt worden om schimmel te verwijderen. Deze plaats zal afgezet worden met nadars en mag niét worden betreden.

Na de kuis zullen de ontbrekende aanduidingsplaatjes (op de piste zelf) worden aangebracht.