De geschiedenis van onze club

1960 Aanleg piste

Vanaf 1960 werden de horizonten verruimd naar de zomeratletiek toe. Er gingen zelfs stemmen op tot het aanleggen van een atletiekpiste, een uiterste zeldzame luxe in die tijd.

In 1966 was het reeds zover. Met eigen middelen en met de inzet van eigen leden was de piste tot stand gekomen en dit op de plaats waar A.C. Lebbeke met zijn huidige accommodaties nog steeds gehuisvest is. Voortaan konden onze atleten ook in de zomer hun geliefkoosde sporttakken beoefenen.

1970 Stilstaan is achteruitgaan

Omstreeks 1970 verrees de club sterker dan ooit uit haar as. De benaming werd aangepast naar A.C. Lebbeke. In datzelfde jaar werd voor de eerste maal onze nationale veldloop ingericht. In een hels tempo steeg het leden aantal evenals het aantal activiteiten. Vanaf 1971 bouwen wijlen Renaat Biesemans (voorzitter), Maurits Vanderstraeten (secretaris) en een ruime kring van medewerkers aan een grootse toekomst. ‘Stilstaan is achteruitgaan’ was hun leuze, dit in gedachten werden de handen uit de mouwen gestoken.

In 1972 werd de club uitgebreid met een officiële damesafdeling. De groei van de club vereiste het aantrekken van een trainer met aanzien. In 1976 werd Walter Van Rensbergen, zelfs ooit lid van de Belgische Nationale Atletiekploeg en ruim bekend in de atletiekmiddens als federaal trainer van de ‘fondploeg’, met deze functie belast.

1980

Nog steeds was men niet tevreden te Lebbeke, onze club moest en zou de plaats innemen waarop zij recht had in de Belgische atletiekwereld. Dankzij verschillende initiatieven kwamen wij dan ook steeds dichter bij dit verhoopte doel. In 1980 werd een stand voor polsstokspringen aangelegd, op dat ogenblik zeker een der beste van België. In de komende jaren zou ons lid Chris De Ridder er dankbaar gebruik van maken om uit te groeien tot een wereldkampioen.

1992 Onenigheid

Tijdens het seizoen 1992-93 krijgt de club één van de zwaarste klappen uit haar bestaan: in het kielzog van Frankie De Feyter verhuisden 27 atleten (waaronder beloftevolle atleten als Tim De Cock en Raf Tilburgh) naar de Brabantse club Olympic-Essenbeek-Halle.

lees artikel »

Rond het 40-jarig bestaan van de club bouwde Gentil Dierickx in 1995 een indrukwekkende tentoonstelling op.

2010

Sinds de breuk in 2002 trad een hele nieuwe lichting jeugd op het voorplan. Met deze jonge atleten werd succesvol naar de interclubs getrokken. De alle categorieën teams bij zowel vrouwen als heren promoveert naar eerste landelijke.

AC Lebbeke kent een rijke geschiedenis waar elke dag nog aan verder wordt geschreven.

Meer foto’ s die inmiddels de clubgeschiedenis zijn ingegaan kan je hieronder terugvinden!

alle foto’s en artikels »